<rp id="s6m5f"><meter id="s6m5f"></meter></rp>

<tt id="s6m5f"><form id="s6m5f"></form></tt>
<rt id="s6m5f"></rt>
  <rp id="s6m5f"></rp>
  1. <rp id="s6m5f"><nav id="s6m5f"><strike id="s6m5f"></strike></nav></rp>

   <rp id="s6m5f"><menuitem id="s6m5f"><p id="s6m5f"></p></menuitem></rp><cite id="s6m5f"><span id="s6m5f"></span></cite>
   <b id="s6m5f"><tbody id="s6m5f"></tbody></b>

   <rp id="s6m5f"><meter id="s6m5f"><strike id="s6m5f"></strike></meter></rp><video id="s6m5f"><menuitem id="s6m5f"></menuitem></video>
   <strong id="s6m5f"></strong>
    <cite id="s6m5f"></cite>
    <rp id="s6m5f"><menuitem id="s6m5f"><strike id="s6m5f"></strike></menuitem></rp>
   1. Careers

    State Street Bank w Polsce w ogólnym zarysie

    Wraz z ci?g?ym rozwojem naszej firmy pragniemy budowa? platform?, która ??czy profesjonalizm i wiedz? eksperck? miejscowych specjalistów oraz du?? skal? mo?liwo?ci globalnej korporacji, dzi?ki czemu mo?emy dostarcza? najwy?szej jako?ci us?ugi klientom nie tylko z naszego regionu.

    Pracuj?c dla State Street w Polsce b?dziesz wspiera? proces obs?ugi naszych klientów we wspó?pracy z kolegami z innych lokalizacji. Tempo oraz zakres operacji w Polsce czyni? ?rodowisko pracy interesuj?cym i pe?nym wyzwań, gdzie kierownictwo jest otwarte na nowe pomys?y i stawia na innowacje. Kluczowym czynnikiem jest elastyczno??, gdy? nasze dzia?ania musz? by? dopasowane do gwa?townie zmieniaj?cych si? potrzeb grupy klientów instytucjonalnych. Wszystko to sprawia, ?e b?dziesz mia? sposobno?? zdoby? do?wiadczenie w wielu aspektach procesu inwestycyjnego. Ci?g?y rozwój naszych pracowników jest dla nas bardzo wa?ny, jako ?e pragniemy budowa? kadr? kierownicz? w oparciu o miejscowych specjalistów, by wykreowa? ich na przysz?ych liderów.

    四虎视频免在线观看